Címerünk története

A 18. századi „jelképes pecsét” a település legjellegzetesebb gazdasági ágazatára, a szőlőművelésre utal. A pecsétlenyomat közepén csoroszlya, oldalain (nagyméretű) szőlőfürtök, illetve az oldalakon szőlőlevelek láthatók. Az egyik pajzsmezőbe ez a motívum került. A nagy múltú település római katolikus templomának védőszentje (titulusa) Szent György. A másik pajzsmezőbe az õ sárkánnyal viaskodó alakja került.

Kisszékely község címere heraldikai leírás

cimer

Csücskös talpú pajzsban ábrázolt címer. Vágott pajzs. A felső, kék mezőben Szent György ezüst lovas alakjával. Szent György gótikus vértet visel, jobbjában keresztes pajzsot tart maga elé. Felemelt baljában döfésre emeli lándzsáját. A szent ágaskodó lovon ül, az állat nyakán kantárral. Szent György lovas alakja jobbra néz. Alatta vörös nyelvű, jobbra néző, lépő, fejével balra forduló arany sárkány. Hosszú farka a szent mögött bal felé kunkorodik. Az alsó, zöld mezőben, középen ezüst csoroszlya. Nyele felső szélén egy-egy arany indás arany szőlőfürt, a csoroszlya mellett, oldalt egy-egy arany szőlőlevél.

Kisszékely község zászlója vexillológiai leírás

A zászló aránya 2:3. A zászló rúd felõli harmadában, osztott mezõ- ben a község címere jelenik meg, nem pajzs alakban. A felsõ, kék mezõben Szent György ezüst lovas alakjával. Szent György gótikus vértet visel, jobbjában keresztes pajzsot tart maga elé. Felemelt baljában döfésre emeli lándzsáját. A szent ágaskodó lovon ül, az állat nyakán kantárral. Szent György lovas alakja jobbra néz. Alatta vörös nyelvű, jobbra néző, lépő, fejével balra forduló arany sárkány. Hosszú farka a szent mögött balfelé kunkorodik. Az alsó, zöld mezõben, középen ezüst csoroszlya. Nyele felső szélén egy-egy arany indás arany szőlőfürt, a csoroszlya mellett, oldalt egy-egy arany szőlőlevél. A zászló további része a rúdra merõlegesen négy egyenlõ sávra van osztva, ezek arany, kék, ezüst és zöld sávok. A zászló mindkét oldala a rúdra nézve azonos kivitelű. A zászlón az arany részek sárgával, az ezüst részek fehérrel is megjeleníthetők.