Nyugdíjas klub

2013. január 20-án tartotta utolsó közgyűlését a Kisszékelyi Nyugdíjasok Egyesülete. A gyűlésen Barka József elnök bejelentette lemondását, és mivel elnöki teendőit, valamint tisztségét senki sem szerette volna vállalni, így egyidejűleg az Egyesület felosztását is.
Az egyesületi formával sok teendő, költség, és adminisztráció járt, így a közösség megtartása, összefogása érdekében a nyugdíjasok klubbá alakultak, immár Kisszékelyi Nyugdíjas Klub néven alkotnak csoportot.
Lelkesedésükön, tevékenykedéseiken ez mit sem változtat, részt vesznek programokon, szerveznek rendezvényeket -többek között a Mikrotérségi Nyugdíjas Találkozót-, találkozókat.
A Klub belépésre invitálja a nyugdíjasokat, akiknek garantáltan jó hangulatot, közösségi életet, szereplési lehetőségeket biztosít. A belépés semmilyen feltételhez nincs kötve. A tagdíj egy évre 1000 Ft.

A Klubnak jelenleg 26 tagja van. Vezetőjük 2015 őszétől Závodi Margit, a pénztáros Isztl Mártonné.